Club Activiteiten 2020

In verband met de versoepelingen van de maatregelingen die zijn genomen ter bestrijding van het Carona Virus zijn alle clubactiviteiten weer opgestart per 2 juni 2020. Het voorstel is om bij De Tol om 18.30 uur  te verzamelen en daarbij  de 1,50 m afstand in acht te nemen. Vervolgens gaan we fietsen in viertallen of tweetallen met ruime afstand, tenminste 1,50 m  tot je voorliggers.  Als er rijders onder ons zijn die niet te kort op de voorganger willen rijden in verband met ademoverdracht, dan kun je ervoor kiezen in tweetallen  of solo te fietsen met in achtneming van 1,50 m of meer afstand.

Voorjaars vergadering 2020

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van de voorjaarsvergadering te houden op:

Maandag  2 maart 2020 te 20.15 uur in het gebouw van het SPV aan de Elspeterweg te Vaassen.

Bij verhindering wordt je geacht dit tijdig te melden bij de secretaris.

Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.