VOORJAARS VERGADERING 2021

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor het bijwonen van de voorjaarsvergadering te houden op:

Maandag  1 maart 2020 aanvang 20.00 uur Door de nog geldende Corona maatregelen wordt de vergadering gehouden met behulp van Microsoft Teams. Inloggen via de link zoals is verzonden via E-mail “TC FRAME voorjaarsvergadering” van 17-02-2021. Bij verhindering wordt je geacht dit tijdig te melden bij de secretaris.
Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.